AVTALEVILKÅR

1. Denne avtalen gjelder bestilling av fotografering hos Babyfotografene booket av kunden hvis navn og adresse fremkommer av siste punkt, heretter kaldt kunden.

 

 

2. Ved booking blir kunden tilsendt en forskuddsbetaling som tilsvarer beløpet for den avtalte fotograferingen. Beløpet dekker fotografens forberedelser til fotograferingen, fotograferingen, privat bruksrett, fotografens personlig redigeringsstil og bestillingsmøte etter fotograferingen. Innbetaling garanterer reservasjontidspunkt og dag. Beløpet er ikke refundert, men reservasjonsdagen kan flyttes dersom det er behov for det (se punkt 3). Dersom beløpet ikke betales innen tidsfristen forbeholder Babyfotografene seg retten til å avslutte samarbeidet og tilby din reservasjon til en annen kunde.

 

3. Dersom du selv eller barnet viser tegn til sykdom er det fint om du ringer Babyfotografene og ombooker så fort som mulig. Dette både av hensyn til fotografen og andre kunder, i tillegg til at syke barn ofte i dårlig form noe som gir et dårlig utgangspunkt for gode bilder. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest én virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindre noe annet er avtalt.

 

4. Dersom Babyfotografene pga av sykdom eller andre årsaker de ikke rår over, ikke kan utføre fotograferingen til avtalt tid og sted plikter Babyfotografene å gi beskjed så raskt som mulig slik at timen kan flyttes. Skulle det ikke være mulig å flytte timen (som f.eks ved bryllupsfotografering eller nyfødt) vil Babyfotografene hyre en alternativ fotograf eller refundere kunden bookings avgiften/depositum. Ingen andre krav kan rettes mot fotografen. Det samme gjelder dersom filene skulle bli skadet/gått tapt slik at ingen bestillinger kan utføres.

 

 

5. Det er ingen bilder inkludert i fotograferingsprisen. Alle bilder, både printet og digitalt, må bestilles separat.

 

 

6. Babyfotografene legger mye tid på sitt artistiske utrykk både under fotograferingen og etter. Derfor er det heller ikke lov å fotografere med eget kamera/mobil under selve fotograferingen.

 

 

7. Babyfotografene velger ut de beste bildene fra fotograferingen ca 30-50 bilder er normalt.

 

 

8. Etter fotograferingen blir det avtalt en personlig bestillingstime av bildene dine. Fakturering av ordren skjer ved bestilling og påbegynnes etter innbetaling. Ettersom alle produkter er skreddersydde, er alle salg bindene og unntatt fra Angrerettloven. Jmf.§22 tilvirkningsvarer.

9. Normal leveringstid er 3-6 uker etter innbetalt ordre. Ordre blir ikke påbegynt før faktura er betalt. Enkelte produkter som noen typer album har lengre leveringstid.

 

10. Alle bilder lagres trygt på flere medier i ett år etter fotograferingen. Etter dette ligger bildene kun på en ekstern hardisk. Om bildene etter dette første året skulle bli skadet eller ikke kan brukes kan ingen erstatning kreves av fotograf.

 

 

11. Babyfotografenes priser justeres årlig og alle ordre faktureres med prisen som gjelder på bestillingstidspunket. Dette gjelder også babyplaner. Dersom du har en babyplan som går over flere år vil prisen på årspakken (både fotograferingspakker og produktpakker ) avhenge av når den bestilles og betales. Ønsker man forutsigbarhet kan planen betales i sin helhet på forhånd.

 

 

 

 

 

Vær forsiktig med bildene dine! Vi refunderer selvsagt skader som skyldes feil på produktet, men skader pga uvørenhet, uhell, innramming hos andre eller feilaktig opphengte bilder er kundens ansvar.

 

 

 

Personvernerklæring

instagram @babyfotografene

babyfotografene.no

mobil: +47 91 10 83 10

Org.no. NO 984605757MVA

Sofienberggata 57, Oslo