AVTALEVILKÅR

 

 

Denne avtalen gjelder bestilling av fotografering hos Babyfotografene booket av kunden hvis navn og adresse fremkommer av siste punkt, heretter kaldt kunden.

 

 

Dersom Babyfotografene pga av sykdom eller andre årsaker de ikke rår over, ikke kan utføre fotograferingen til avtalt tid og sted plikter Babyfotografene å gi beskjed så raskt som mulig slik at timen kan flyttes. Skulle det ikke være mulig å flytte timen (som f.eks ved bryllupsfotografering eller nyfødt) vil Babyfotografene hyre en alternativ fotograf eller refundere kunden bookings avgiften/depositum. Ingen andre krav kan rettes mot fotografen. Det samme gjelder dersom filene skulle bli skadet/gått tapt slik at ingen bestillinger kan utføres.

 

 

Ved booking blir kunden tilsendt faktura for fotograferingen. Dette garanterer reservasjonstidspunkt og dag. Beløpet er ikke refunderbart. Dersom beløpet ikke betales innen tidsfristen forbeholder Babyfotografene seg å tilby din reservasjon til en annen kunde. Beløpet dekker fotografens forberedelser, talent, visningstime og personlige redigeringsstil.

 

 

Det er ingen bilder inkludert i fotograferingsprisen. Alle bilder, både printet og digitalt, må bestilles separat.

 

 

Babyfotografene legger mye tid på sitt artistiske utrykk både under fotograferingen og etter. Derfor er det heller ikke lov å fotografere med eget kamera/mobil under selve fotograferingen.

 

 

Babyfotografene velger ut de beste bildene fra fotograferingen.

 

 

Etter fotograferingen blir det avtalt en personlig bestillingstime av bildene dine. Fakturering av ordren skjer ved bestilling og påbegynnes etter innbetaling. Ettersom alle fotograferinger er individuelle og bildene personlige er alle salg bindende.

 

 

Normal leveringstid er 3 uker etter innbetalt ordre. Ordre blir ikke påbegynt før faktura er betalt. Enkelte produkter som noen typer album har lengre leveringstid. Dette blir du isåfall opplyst om.

 

 

Babyfotografenes priser justeres årlig og alle ordre faktureres med prisen som gjelder på bestillingstidspunket. Dette gjelder også babyplaner. Dersom kunden har en babyplan som går over flere år vil prisen på årspakken ( produktpakker ) avhenge av når den bestilles og betales.

 

 

Dersom du selv eller barnet viser tegn til sykdom er det fint om du ringer Babyfotografene og ombooker så fort som mulig. Dette både av hensyn til fotografen og andre kunder, i tillegg egner ikke syke barn seg på bilder. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest én virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindre noe annet er avtalt

 

 

Vær forsiktig med bildene dine! Vi refunderer selvsagt skader som skyldes feil på produktet, men skader pga uvørenhet, uhell, innramming hos andre eller feilaktig opphengte bilder er kundens ansvar.

 

 

Alle bilder lagres trygt på flere medier hos Babyfotografene i ett år etter fotograferingen. Etter dette ligger bildene kun på en ekstern hardisk. Om bildene etter dette første året skulle bli skadet eller ikke kan brukes kan ingen erstatning kreves av fotograf.

Sjekk innboksen din for freebie.

instagram @babyfotografene

babyfotografene.no

mobil: +47 91 10 83 10

Org.no. NO 984605757MVA

Sofienberggata 57, Oslo